Elsa och Svens flygresa 2017

På jubiléet 2015 fick Elsa och Sven en flygresa i present för sitt arbete i klubben.