Journummer Stehagshallen

Om det inte fungerar att öppna eller låsa m.m. på Stehagshallen så ring 0413-62497 som är Eslövs kommuns journummer.