Drogpolicy

Frisksportklubben Tors Drogpolicy

Medlemsförsäkran
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn och därmed förbinder jag mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol eller använda tobak och narkotika/droger i någon form.
Frisksportlöftet (Frivilligt för 18 år+)
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol eller använda tobak och narkotika/droger i någon form.