Historia

FK Tor bildades 1 januari 1965 av Elsa och Bror Larsson. Innan dess var klubben en del i Eslövs FK som då hade en sektion i Stehag. När sektionen blev för stor så beslöt man ömsesidigt att dela på klubben. FK Tor bildades och man hade från början ett 40-tal medlemmar.

Namnet Tor är taget i anknytning till frisksportarnas emblem av Tors hammare, Mjölner. Tor skyddade mot sjukdomar och passar därför bra till frisksporten som arbetar för en drogfri miljö.

I slutet av 60-talet anlade FK  Tor en motionsslinga i Gyaskogen och några år senare anlades även elljusspåret på 1,3 km med Eslövs kommuns hjälp.

Redan från starten hade FK  Tor en stuga i Sjöholmen som klubben hyrde av Bosarps kommun. När Bosarp och Eslöv sedan blev en kommun så hyrde klubben istället en stuga i Råröd.
1979 köpte klubben stugan i Råröd och renoverade upp den. Stugan var färdigrenoverad 1981 och kallas numera Torstugan.

1992 fick klubben byggmoduler skänkta. Med mycket arbete, slit och pengar stod vårt fritidshus klart och 1994 starta vi förskola i halva huset. Vi införskaffade styrketräningsredskap och när förskolan utökade flyttade vi redskapen till en lokal på Hasslebrovägen i Stehag. Vi anlade en volleybollplan, klättervägg och en bouleplan. Lite senare blev där asfalt på hälften av vollybollplanen och skateramper byggdes av trä. Dessa ramper kom att eldas upp av någon. Det dröjde till 2008 innan vi beslöt att gjuta en ramp. Vi utökade efter hand till en hel skatepark som stod klar 2010. Parken drog mycket folk och vi ansåg att förskolan och fritidsgården borde byta ända av huset. Så blev det också.
2011 byggdes skateparken ut igen.

Godsmagasinet inköptes 1998 och där samlar vi loppmarknadsprylar och hade tidigare loppmarknad 2 gånger om året, men numera är det öppet varje lördag.
2013 byggdes Torshuset ut igen, förskolan fick en ny avdelning och Torslyftet flyttades återigen till Torshuset från att ha varit inhyst hos Elkraft nere i byn.

Idag har klubben många medlemmar och ett flertal aktiviteter så som keramik, vandringar, tambourelli, fågelskådning, kalligrafi, zumba, foto, akvarellmålning, varmvattengympa, innebandy, styrketräning, kanoter, friluftsliv, trampolin. Vi ordnar även loppmarknad, julmarknad och firande av Valborg, Midsommar, och Torskarneval.

FK TORs mål är att erbjuda så många som möjligt aktivitet i en DROGFRI miljö.