Medlemskap


FRISKSPORTKLUBBEN TOR och dess medlemmar är anslutna till Frisksportens ungdomsförbund

FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Svenska Frisksportförbundet vill samla människor i alla åldrar att verka för den helhetssyn som frisksportens idéer omfattar, nämligen:
♦   att verka för bättre folkhälsa genom att arbeta för fysisk träning och motion och för fullvärdig kost samt att aktivt motarbeta bruket av alkohol, narkotika, tobak och andra för människan skadliga ämnen.
♦   att verka för en allsidig personlighetsutveckling.
♦   att verka för ett ekologiskt synsätt.
♦   att verka för kultur- och bildningsarbete.
♦   att verka för fred, enighet och ömsesidigt samförstånd mellan olika individer, grupper och folk.
♦   att aktivt verka för ett personligt ställningstagande mot allt bruk av alkohol, tobak och narkotika. Förbundets strävan är att varje medlem ska avlägga frisksportlöftet.
♦   Som medlem ska jag verka för Frisksportförbundets helhetssyn enligt ändamålsparagrafen, samt förbinder mig att i frisksportsammanhang inte bruka tobak, alkohol eller narkotika.
♦   För medlem som fyllt 12 år men inte 18 är frisksportlöftet obligatoriskt och godkännes genom att medlemsavgift betalas, för övriga är löftet frivilligt.
♦   Som medlem har du också ett visst försäkringsskydd vid våra aktiviteter.

FRISKSPORTLÖFTET

♦   Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika i någon form.

MEDLEMSAVGIFT i  FK TOR
Årsavgift (kalenderår):  2024
0-14 år: 150:-
15 år och äldre: 250:-
Familjekort: 600:- per år. (föräldrar/förälder och barn upp till de fyllt 25 år ingår i familjemedlemskapet.) Äldre barn får själva lösa medlemskap.
Om man blir medlem någon gång under de 3 sista månaderna på året så är det halv avgift

Plusgirokonto  43 19 31 – 5
Bankgiro   491-0378
Swish 123 029 9305 

♦   Oavsett betalningssättet är det viktigt att förnamn, efternamn, personnummer samt e-mailadress för alla som önskar  vara medlemmar i klubben.  Ange även om ni önskar vara löftesmedlem,(gäller 18 år och äldre).
♦   En postadress måste också finnas, gärna även tel.nr.

OBS! Tänk på att även skicka in avgiften för den aktivitet du vill gå på, t ex gymavgiften.

FK TOR,  Postadress: Gamla Bo Nils Johans väg 14 243 95 Höör
mail: info@fktor.se
Torshuset  0413-540760