Trampolin regler

Trampolin
Licenser:Betalas av FK Tor
Staravgifter:Betalas av hopparna.
Resa:Om det är max 6 hoppare med medföljande 3 funktionärer (tränare, chaufför och domare) betalar FK Tor resa med klubbussen, vid fler hoppare utgår även milersättning för extra bil med 18.50 per mil.
Boende: i skolsal betalar FK Tor för alla.
Mat: Ingen ersättning utgår

Lingvallen 2019
Hopparna får åka 2 gånger per termin till Lingvallen.