Ordningsregler för FK Tors skatepark

1. Följande tider gäller i skateboardanläggningen:
Vardagar innan 18.00, skateboard, inlines och sparkcykel tillåtet.
Vardagar efter 18.00, endast skateboard tillåtet.
Helger innan 16.00, skateboard, inlines och sparkcykel tillåtet.
Helger efter 16.00, endast skateboard tillåtet.

2. All åkning sker på egen risk! Hjälm och skyddsutrustning rekommenderas.
3. Inga cyklar in skateboardanläggningen.
4. All nedskräpning är förbjuden. Använd papperskorgarna.
6. Alkohol- och tobaksförbud råder.
7. Tag hänsyn och visa respekt för övriga åkare.
8. Dra inte in grus i skateparken.

Ingen får campa mer än 1 dygn vid skateparken.