Torslyftet

IMG_0803

Välkomna till Torslyftet

Våra öppettider på gymmet är mellan kl 05.00 och kl 22.00. Du gymmar på eget ansvar och bidrar till god stämning och god ordning på gymmet. Torslyftet är tillgängligt från det året du fyller 15. Är du mellan 15 och 18 år måste både du och din vårdnadshavare underteckna kontraktet.

Utöver medlemskap i FK TOR betalar du en gymavgift och en depositionsavgift för nyckeltagg.

Så här betalar man (2024):

• Medlemsavgift i FK TOR, antingen 250 kr som enskild medlem eller 600 kr om ni är en familj där flera vill vara medlemmar i FK Tor.

• Gymavgift 650 kr.
Reducerad avgift om man börjar under årets gång.
För start under juli-september är avgiften: 400 kr
För start under oktober – december är avgiften: 200 kr.

• Om du inte tränat på gymmet tidigare ska du också betala 100 kr i deposition för tagg till gymmet (engångsavgift).

Du kan betala till något av nedanstående:

Plusgirokonto  43 19 31 – 5

Bankgiro   491-0378

Swish 123 029 9305

När du har betalat skickar du ett mejl till info@fktor.se med information om ditt förnamn, efternamn och personnummer samt e-mailadress (för alla i familjen om du har betalat familjemedlemskap) samt vad du har betalat för.

Om du inte har tränat på gymmet tidigare är det bra om du skickar ett mejl även till torslyftet@hotmail.com och meddelar att du har betalat. Då håller vi koll på när pengarna har kommit in och tar kontakt så att vi kan bestämma tid på gymmet för att skriva kontrakt och få en tagg.

Från och med det år man fyller 15 år kan man med vårdnadshavares underskrift få tillgång till Torslyftet och kan träna på egen hand. Yngre barn kan träna tillsammans med vårdnadshavare enligt följande: 

  • Barn kan träna med vårdnadshavare om de fyllt 12 år. 
  • Både vårdnadshavare och barn måste vara medlemmar i FK Tor och betalat gymavgift. 
  • Gymavgift för barn är samma som för vuxen. 
  • Barnet får ingen egen tagg utan får bara vistas på gymmet om hen tränar med vårdnadshavare. 
  • Barn får endast träna tillsammans med vårdnadshavare. Särskilt kontrakt upprättas för detta. 
  • Vårdnadshavare har ansvar för sitt barn och att gymmets regler följs och att säkerheten beaktas. 
  • Både barn och vårdnadshavare ska träna när de är på gymmet. 

Om du vill börja träna eller har några andra frågor så kontakta:

Cristian Abrahamsson och Åsa Abrahamsson på mail: torslyftet@hotmail.com.

——————————————————————————————