Regler för Torstugan

Gamla Bo den 26 augusti 2014
Regler för dig som är i stugan
Inga droger (narkotika, alkohol och tobak) inom FK Tors område.
Du ska alltid ha flytväst på dig när du är på sjö.
Stugans kanoter får bara användas i Ringsjön.
Alla som vistas i och vid stugan ska skriva upp sig på listan innanför ytterdörren.
Du har ansvar för stuga och material när du är där.
Allt material ska vara inlåst när du lämnar stugan och väl förankrat under nätter du är i stugan.
Släck elden efter dig.
Lås dörrar och stäng alla fönster.
Städa efter er.
Anmäl trasiga saker eller det som går sönder till den person du lånat nyckel av.

Regler för vem som får vistas i Torstugan
Medlemmar får låna stugan och vara där max 3 övernattningar per månad.
Ett fåtal gäster till medlemmar får följa med till stugan och max 2 gånger för att se stugan och våra aktiviteter.
Gäster få stanna några timmar men max en övernattning.
Stugan är till för alla medlemmar även om du har gäster med dig.
Du får inte ta med dig saker därifrån som tillhör FK TOR.
Andra frisksportklubbar får låna stugan.
Stugan hyrs inte ut.