Regler

 Läger
Avgift för att delta i läger är alltid endast 50 kr om inget annat anges. Klubben bidrar med samma summa.

Skate
1. Följande tider gäller i skateboardanläggningen:
Vardagar innan 18.00, skateboard, inlines och sparkcykel tillåtet.
Vardagar efter 18.00, endast skateboard tillåtet.
Helger innan 16.00, skateboard, inlines och sparkcykel tillåtet.
Helger efter 16.00, endast skateboard tillåtet.
2. All åkning sker på egen risk! Hjälm och skyddsutrustning rekommenderas.
3. Inga cyklar in skateboardanläggningen.
4. All nedskräpning är förbjuden. Använd papperskorgarna.
6. Alkohol- och tobaksförbud råder.
7. Tag hänsyn och visa respekt för övriga åkare.
8. Dra inte in grus i skateparken.

Ingen får campa mer än 1 dygn vid skateparken.
För övrigt är det Frisksportrörelsens regler som gäller, ingen alkohol eller droger vid skaten.

Trampolin
Licenser:Betalas av FK Tor
Staravgifter:Betalas av hopparna.
Resa:Om det är max 6 hoppare med medföljande 3 funktionärer (tränare, chaufför och domare) betalar FK Tor resa med klubbussen, vid fler hoppare utgår även milersättning för extra bil med 18.50 per mil.
Boende: i skolsal betalar FK Tor för alla.
Mat: Ingen ersättning utgår

Lingvallen 2019
Hopparna får åka 2 gånger per termin till Lingvallen.

Torshuset
Uthyrning  i Torshuset.
Uthyres bara till drogfria, opolitiska och oreligiösa verksamheter.
Det går att hyra fritidsdelen i Torshuset för:
200:-/dag för medlemmar.
300:-/dag för icke medlemmar.
400:-/övernattning
Motionshallen hyrs ut för 50:-/timme.
Möteslokalen vid Torslyftet hyrs ut för 50:-/timme. (bra för möte med 5-10 personer)

Torstugan
Gamla Bo den 26 augusti 2014
Regler för dig som är i stugan
Inga droger (narkotika, alkohol och tobak) inom FK Tors område.
Du ska alltid ha flytväst på dig när du är på sjö.
Alla som vistas i och vid stugan ska skriva upp sig på listan innanför ytterdörren.
Du har ansvar för stuga och material när du är där.
Allt material ska vara inlåst när du lämnar stugan och väl förankrat under nätter du är i stugan.
Släck elden efter dig.
Lås dörrar och stäng alla fönster.
Städa efter er.
Anmäl trasiga saker eller det som går sönder till den person du lånat nyckel av.
Regler för vem som får vistas i Torstugan
Medlemmar får låna stugan och vara där max 3 övernattningar per månad.
Ett fåtal gäster till medlemmar får följa med till stugan och max 2 gånger för att se stugan och våra aktiviteter.
Gäster få stanna några timmar men max en övernattning.
Stugan är till för alla medlemmar även om du har gäster med dig.
Du får inte ta med dig saker därifrån som tillhör FK TOR.
Andra frisksportklubbar får låna stugan.
Stugan hyrs inte ut.