Vandring i Skrylle den 13:e oktober

Denna söndagen tar vi oss till Skrylle utanför Lund

Tanken är att vi ska gå Billebjärspåret , ca 8.5 km

En ca 8,5 km lång runda av varierande karaktär. Leden passerar skog, Rögle fiskedammar samt jordbrukslandskap och består i stora delar av lättgången grusväg. Ungefär halvvägs kommer du till Billebjär – ett berg i dagen mitt i jordbrukslandskapet. Uppe på toppen har du en härlig utsikt över slätten. Tar du av en liten bit från stigen, vid torrdasset, möts du av ett gammalt stenbrott som idag är en sjö omgiven av branta klippstup. Vid södra sidan når man sjön och där finns också en grillplats. Sträckningen över Billebjär är kuperad och har en del branta partier.

Avfärd från Bykrogen kl 09

Anmälan till Inger: inger_n_h@live.com eller 0709-389872 senast 6 okt

Medtag matsäck