Vandring Alslingan 6 km den 7:e okt.

Vandring
Gå torrskodd genom ”Europas regnskog” på Sveriges längsta spång genom alsumpskog, 1,6 km. Alsumpskog är en artrik och mycket blöt skogstyp som annars är svårtillgänglig för besökare. Du passerar platsen för Sveriges äldsta boplats där 14.000 år gamla flintföremål har hittats. På småvägar tar du dig från medeltidens Finja kyrka till nutidens återskapade strandängar.
Anmälan till Kerstin kerstin.g.larsson@telia.com eller till Inger inger_n_h@live.com
Senast den 4:e okt.

Vi samlas som vanligt vid Bykrogen klockan 09.00 för att åka gemensamt ut till vandringen.
Tag med dig fika om du vill.

Vi ses Kerstin o Inger