Ullstorpsslingan

Vi vandrar den 10:e februari på Ullstorpsslingan som är 4,3 km lång

Ullstorpsslingan går längs med väl trampade stigar och grusvägar, genom betesmarker och skira bokskogar när de är som vackrast. Slingan går också genom Ullstorps naturreservat.
Längs Ullstorpsslingan finns rastplatser på flera ställen, några med grill. Slingan passerar även ett vindskydd.
Vi samlas som vanligt vid Bykrogen klockan 09.00 för gemensam resa ut.
Anmälan senast den 8:e feb. till inger_n_h@live.com eller kerstin.g.larsson@telia.com