Hälsa för livet

Hälsa för livet

I höst kommer vi ha en nyhet bland cirklarna på torsdagar mellan 18:30 och 20:00.
Vi kallar denna cirkel ”Hälsa för livet” och under 4 tillfällen kommer vi ha olika föreläsningar, övningar, workshops och diskussioner med följande uppdelning:

13/9 – psykisk hälsa

20/9 – fysisk hälsa

27/9 – kost

4/10 – diskussion

Tanken är att beröra många delar inom området hälsa och vad man kan göra för att må bra på flera plan.
Minimum deltagare 4 stycken.
Plats: Torshuset
Pris: 100:-

Anmälan: till  anna.jennerheim@gmail.com. Sista anmälningsdag 1/9.

Välkomna!
Anna, Indy och Cecilia