Elsa och Svens flygresa 2017 foton

På jubiléet 2015 fick Elsa och Sven en flygresa i present för sitt arbete i klubben.