Valberedning 2019

Alexandra Månsson
Lina Ahlström
Johan Magnusson sammankallande