Valberedning 2020

Alexandra Månsson
Indy Lennartsson
Johan Magnusson sammankallande