Riksläger i Vadstena 6-13 juli

Rikslägret är årets bästa frisksportvecka med idrott, kultur och gemenskap med programpunkter för alla åldrar.
Rikslägret har en egen webbplats där information uppdateras löpande fram till sommaren: http://www.frisksport.se/vadstena2019