Fågelskådning

Fågelskådning. Året sista fågelutflykt blir den 10:e dec. Vi åker som vanligt från Bykrogen klockan 09.00. Tag med varma kläder och fika. Anmälan till Urban senast den 8:e dec. på urban.b.larsson@telia.com eller 070-247 25 65. Fågelskådning söndag den 19:e november.(ändrad datum till den 19:e p.g.a att bussen inte var ledig den 18:e) Vi åker till kusten för att skåda fåglar. Tag med varma kläder och fika. Vi åker klockan 09.00 från Bykrogen. Anmälan till Urban.b.larsson@telia.com senast den 15:e nov.     Då åker vi ut för att se vad vi kan hitta för intressanta fåglar. Start 09.00 från Bykrogen. Vi åker gemensamt i klubbussen. Tag med fika. Anmälan till Urban senast den 22:e aug. urban.b.larsson@telia.com, 070-247 25 65.   Fågelskådning sön. 9:e april. Nu är det tid att se hur långt flyttfåglarna kommit med vårens bestyr. Vi åker mot havet för en dag med härliga fågelupplevelser. Tag med fika, kikare och fågelbok om du har.     Samling vid Bykrogen kl. 09.00 Anmälan senast den 7:e april till urban.b.larsson@telia.com 070-2472565 Fågelskådning lör. 6:e maj Nu är våren kommen på riktigt. Fåglarna är i full gång med sina bobyggen. Det kommer att bli en skön dag ute i vår natur. Tag med fika och kikare om du har.  Samling vid Bykrogen kl.09.00.  Anmälan till: Urban senast den 4:e maj. urban.b.larsson@telia.com el. 070-2472565.