Drogpolicy

Frisksportklubben Tors Drogpolicy Medlemsförsäkran Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn och därmed förbinder jag mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol eller använda tobak och narkotika/droger i någon form. Frisksportlöftet Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol eller använda tobak och narkotika/droger i någon form.